The official video of the Naxian Freestyle Contest took plce in Naxos 2014 | © Pantelis Ladas
Periklis Politis | Shaka | © Pantelis Ladas
Periklis Politis | Forward | © Pantelis Ladas
Chris Vasiliou | Shaka | © Pantelis Ladas
Manolis Orfanos | Switch Kono | © Pantelis Ladas
Manolis Vardakis | Flaka | © Pantelis Ladas
Alexandros Papadopoulos | Vulcan | © Pantelis Ladas
Manolis Orfanos | Switch Kono | © Pantelis Ladas
Thiseas Kambas | Puneta into Sliding | © Pantelis Ladas
Thiseas Kambas | Switch Kono | © Pantelis Ladas
Alex Prapas | Shaka | © Pantelis Ladas
Manolis Vardakis | Air Shaka | © Pantelis Ladas
Dimitris Maliopoulos | Switch Kono | © Pantelis Ladas
Alex Prapas | Voguech (Clew First Flaka) | © Pantelis Ladas
Thiseas Kambas | Skopu | © Pantelis Ladas
Alex Prapas | Skopu | © Pantelis Ladas
The riders of Naxian Freestyle Contest 2014 | © Pantelis Ladas
Back to Top